Daily Archives 11 czerwca 2015

Stawki wynagrodzenia

Różnice w maksymalnych stawkach wynosiły przykładowo: między ordynatorem a jego zastępcą – 7%, miedzy starszym asystentem a asystentem – 6,5%, między starszym asystentem a młodszym asystentem – 14%, między starszą pielęgniarką a pielęgniarką-8%. Maksymalna stawka ordynatora była w 1998 r. o 138% wyższa od stawki salowej. Różnice w stawkach maksymalnych nic odzwierciedlały naszym zdaniem różnic w złożoności i odpowiedzialności pracy między stanowiskami, nie rekompensowały też różnic w doświadczeniu i kwalifikacjach miedzy pracownikami. Większe zróżnicowanie płac można było osiągnąć jedynie przez wykorzystywanie w różnym stopniu widełek na różnych stanowiskach.

Więcej

Metoda retrospektywna

Przyjęty przez daną Kasę sposób finansowania świadczeń z jej przychodów w znacznym stopniu wyznacza sposoby zachowywania się jednostek świadczących usługi medyczne. Ekonomika zdrowia określa wiele metod służących finansowaniu wykonywanych świadczeń zdrowotnych (pamiętać należy, że Kasy nie powinny zakupować usług lecz jedynie je finansować).

Więcej

Nieobecni nie mają racji

Polityka komunikacyjna to rodzaj wojny, w której amunicją jest informacja, a zwycięstwem dobry wizerunek. Jeżeli armia nie strzela – nie może wygrać. W USA prawie każdy szpital ma swoją komórkę PR. Czym się zajmują, można zobaczyć na doskonale prowadzonych stronach w internecie. Amerykanie wiedzą, że lepiej samemu generować informacje niż pozwolić robić to innym. Polscy menadżerowie generują informacje, które są przypadkowe i dotyczą zwykle spraw bieżących, najczęściej negatywnie wpływających na wizerunek ich instytucji. Brak natomiast planów komunikacyjnych i świadomego kształtowania opinii publicznej.

Więcej