Daily Archives 3 lipca 2015

Spłaszczenie płac

Kolejnym obszarem analizy plac, który może wskazać występujące nieprawidłowości i sposoby ich wyeliminowania jest zróżnicowanie stawek zasadniczych. Generalnie w analizowanych zakładach poziom stawek poszczególnych pracowników, zarówno lekarzy, jak i średniego personelu medycznego nie zależy bezpośrednio od doświadczenia zawodowego a nawet od zajmowanego stanowiska. Na tym samym stanowisku niższe stawki otrzymują pracownicy z długim doświadczeniem zawodowym od pracowników z krótkim doświadczeniem, na stanowiskach hierarchicznie wyższych występują niższe stawki w stosunku hierarchicznie niższych, w wyższej kategorii zaszeregowania stosuje się niższe stawki w stosunku do kategorii niższej (na tych samych stanowiskach).

Więcej