Daily Archives 13 lipca 2015

ZASADY WYNAGRADZANIA A RESTRUKTURYZACJA PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że system płac należy do najważniejszych elementów zarządzania w każdym podmiocie gospodarczym, niezależnie od jego wielkości i formy własności. Od kwalifikacji pracowników, jakości wykonywanej przez nich pracy i zaangażowania zależą efekty pracy każdej firmy i jej prestiż. Wymaga to obiektywnego motywowania różnych grup zawodowych.

Więcej