Monthly Archives Lipiec 2015

Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności w Warszawie

Aby sprostać tym wyzwaniom szefowie placówek musieli (lub muszą) rozstać się z kierowaniem opartym na intuicji, nieliczeniem się z kosztami. Jedynie uznanym i akceptowanym standardem jest zarządzanie w oparciu o znajomość nowoczesnych technik i metod. Chętnym do zdobywania nowej wiedzy w sukurs przyszły wyższe uczelnie, głównie ekonomiczne oferując studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia. Również i firmy szkoleniowe proponują różnorodne formy dostarczania wiedzy na czas.

Więcej

Spłaszczenie płac

Kolejnym obszarem analizy plac, który może wskazać występujące nieprawidłowości i sposoby ich wyeliminowania jest zróżnicowanie stawek zasadniczych. Generalnie w analizowanych zakładach poziom stawek poszczególnych pracowników, zarówno lekarzy, jak i średniego personelu medycznego nie zależy bezpośrednio od doświadczenia zawodowego a nawet od zajmowanego stanowiska. Na tym samym stanowisku niższe stawki otrzymują pracownicy z długim doświadczeniem zawodowym od pracowników z krótkim doświadczeniem, na stanowiskach hierarchicznie wyższych występują niższe stawki w stosunku hierarchicznie niższych, w wyższej kategorii zaszeregowania stosuje się niższe stawki w stosunku do kategorii niższej (na tych samych stanowiskach).

Więcej

Publiczne konflikty

Wszelkie konflikty należą ogólnie do sfery kryzysów, ale ze względu na specyfikę konfliktu pomiędzy Kasami Chorych (płatnikiem) a szpitalami i Zakładami Opieki Zdrowotnej kategoryzuję go osobno. Temat jest widowiskowy i posiada już bogatą bibliografię.

Więcej