Daily Archives 7 października 2015

Ramy negocjacyjne

Negocjacje to wielowymiarowe rozwiązywanie problemów. Wymiary negocjacji tworzą ich ramy, w sensie jaki nadaje się temu pojęciu w psychologii poznawczej. N ie są one niczym innym niż zespołem modeli mentalnych. Myślimy w kategoriach na jakie pozwalają nam ramy poznawcze, którymi dysponujemy. Sprowadzanie negocjacji do jednego wymiaru jest fatalne i nie daje żadnego pola manewru. W interesującym nas przypadku chodzi o wymiar strukturalny a konkretnie finansowy i cenę. W praktyce tylko cena decydowała i decyduje o wyniku negocjacji. Powoduje to stały dryf całego SYSTEMU w kierunku materializacji zasady „marne świadczenia zdrowotne za marne pieniądze”.

Więcej