Daily Archives 20 października 2015

Negocjacyjna sytuacja strategiczna Kas Chorych

Kasy Chorych są monopolistą. Kontrolują masę krytyczną środków na opiekę zdrowotnąo które zabiegają świadczeniodawcy. Miejsce Kas w systemie społecznym nie jest do końca ukształtowane. Płatnik, jakim są Kasy z mocy prawa, nie powinien na przykład formułować polityki zdrowotnej. Nie jest on także rzecznikiem pacjenta, gdyż często jest adresatem jego roszczeń. Czynniki kształtujące styl negocjacyjny Kas Chorych:

Więcej

Kierunki premiowania pracowników

Silniejszy związek między efektami pracy a wysokością premii można uzyskać przez zastosowanie premiowania o charakterze prowizyjnym, gdzie wysokość funduszu zależy od wartości podpisanych umów z Kasą Chorych oraz dodatkowych usług świadczonych odpłatnie. Ta forma może gwarantować np. pracownikom przychodni odpowiednio wyższe premie z tytułu świadczenia usług podstawowej opieki medycznej dla zakładów pracy, z którymi zawarto umowy.

Więcej