Daily Archives 21 października 2015

ZOZ jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy

Jako jednostka organizacyjna, ZOZjest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – odrębnym, w szczególności, od swojego organu założycielskiego, który może być pracodawcą jedynie dla kierownika ZOZ-u.

Więcej