Daily Archives 7 grudnia 2018

Pełnomocnik do kontaktów z ZUS-Pel warto rozważyć taką alternatywę

Każdy, kto prowadzi firmę, ma świadomość, że zdarzają się sytuacje, że nie jest w stanie sam załatwić wszystkich spraw niecierpiących zwłoki. Tym bardziej że zdarzają się sytuacje losowe, takie jak choroby, czy nagłe wyjazdy. Jednak aby ktoś właściciela firmy mógł wyręczyć w załatwieniu spraw urzędowych, konieczne jest pełnomocnictwo. Kto może być pełnomocnikiem? Może nim zostać osoba pełnoletnia, która posiada w pełni prawo do czynności prawnych. W sporządzonym akcie pełnomocnictwa powinien znaleźć się zakres czynności, o których dana osoba jest upoważniona. Należy również pamiętać, że może być ono w każdej chwili odwołane i w sposób automatyczny wygasa wraz ze śmiercią

Więcej