Opłacanie na podstawie budżetu historycznego

Jednostka otrzymuje budżet wynikający z kosztów w latach poprzednich, niezależnie do liczby przyjętych pacjentów a wynikiem finansowym szpitala. System jest administrowany a nie zarządzany, dlatego nie potrzebne są kwalifikacje menedżerskie do jego prowadzenia. Zaletąjest poczucie stabilności i poczucie niskiego kosztu utrzymania takiego systemu. Do wad zaliczymy:

– brak motywacji do podnoszenia efektywności,

– długie leczenie nieskomplikowanych schorzeń,

– wzrost liczby szpitali i łóżek szpitalnych,

– przerosty zatrudnienia,

– motywacja do podrażania leczenia,

– spadek jakości usług.

Teoretycznie najkorzystniejszym zachowaniem w takiej sytuacji byłoby nieprzyjmowanie pacjentów i wykazywanie braku kosztów, a otrzymywane środki przeznaczyć na potrzeby własne szpitala. Znajduje to potwierdzenie w dotychczasowej polskiej praktyce.

System ten polega na uzależnieniu wielkości przychodów szpitala od liczby dni odpowiadającej zrealizowanemu procesowi leczenia. Powszechnie wiadomo, że największe koszty leczenia powstają na początku pobytu, w okresie intensywnej diagnostyki i działań terapeutycznych. Późniejsze wynikająjuż tylko ze zdiagnozowanego procesu leczenia i zawierają w sobie oprócz kosztów leków i opieki „koszty hotelowe”. W systemie tym im pacjent dłużej leży tym jest tańszy.

Wartość poszczególnych hospitalizowanych może być różna w zależności od oddziału na którym chory jest leczony. Nie przewiduje się natomiast zróżnicowania wewnątrzoddziałowego pacjentów. Wady systemu:

– skłania do hospitalizacji osób zdrowych a unikania pacjentów których choroba wymaga większych nakładów na diagnostykę i leczenie,

– preferuje oddziały o niskim poziomie wykorzystania i specjalizacji, gdyż są tańsze,

– istnieje więc brak korelacji z wykonywanymi procedurami medycznymi a tym samym z rzeczywistym kosztem hospitalizacj i.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>