Podstawowa opieka zdrowotna

Ten sektor rynku zdrowotnego ma w tej chwili najlepsze warunki do tworzenia samodzielnych małych struktur zdrowotnych w oparciu o jedyną stabilną rzecz na rynku zdrowotnym – listą podopiecznych. Lista podopiecznych daje dość mocną gwarancją pozyskiwania dochodów z Kasy Chorych, szczególnie tam gdzie pacjent nie ma wyboru – istnieje tylko jedna placówka zdrowotna lub pojedyncza praktyka lekarsko-pielęgniarska.

Drugim czynnikiem zachęcającym do prywatyzacji POZ jest atrakcyjna finansowo oferta zakupu usług POZ przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego. Po prostu sprzedaż usług POZ obecnie jest opłacalna, ponieważ stawka kapitacyjna „na podopiecznego” pokrywa koszty funkcjonowania i daje dodatnie zyski na podwyżką wynagrodzeń i inwestowanie w bazą. Szkoda tylko, że odbywa sią to kosztem obniżenia wydatków na zakup usług szpitalnych i specjalistyką ambulatoryjną.

Najpopularniejszym i bezpiecznym z punktu widzenia dotychczasowego publicznego właściciela zasobów (samorządu ) jest tzw. prywatyzacja funkcjonalna tj. wynajem pomieszczeń i dzierżawa sprzętu medycznego niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrow otnej (NZOZ), który na tej bazie świadczy opłacane przez Kasę Chorych usługi podopiecznym zapisanym na listę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>