Projekty zmian w zakładach opieki zdrowotnej

Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy i podjęcie zdecydowanych działań, zmierzających do uzdrowienia sytuacji. Okoliczności wymuszają likwidację wielu placówek oraz restrukturyzację pozostałych.

Jako samorządowiec, zdaję sobie sprawę, patrząc chociażby na przykład naszego szpitala rejonowego, że jest to konieczność, od której nie można uciec. Nie można pozwolić sobie nie dostrzegać problemu i za wszelką cenę usiłować utrzymać stan istniejący.

Restrukturyzację trzeba przeprowadzić w oparciu o rzetelną ocenę stanu aktualnego oraz o prognozowane zmiany struktury demograficznej społeczności lokalnej i inne czynniki, określające zapotrzebowanie na zabezpieczenie medyczne na danym terenie. Należy pamiętać o przewidywanym, nieuchronnym wzroście kosztów opieki medycznej, wynikającym zarówno ze starzenia się społeczeństwa, jak też bardzo szybkiego rozwoju nowych, coraz droższych technologii medycznych.

Przygotowane dziś projekty zmian w zakładach opieki zdrowotnej muszą gwarantować maksymalne wykorzystanie ludzi i sprzętu w preferowanych dziedzinach. Muszą się więc wiązać ze zmniejszeniem liczby łóżek szpitalnych, zmianą profili czy wręcz rezygnacją z prowadzenia niektórych oddziałów oraz z redukcją zatrudnienia.

Chodzi jednak o to, by były to zmiany racjonalne, związane z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami lokalnych społeczności, a bardziej drastyczne posunięcia wynikały z faktycznych konieczności a nie niewłaściwej polityki i nierozważnych decyzji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>