Daily Archives 13 czerwca 2015

PIELĘGNIARKI W REFORMOWANYM SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

„Wprowadzenie tylnia „pielęgniarki” jest wyrazem zwiększonego poczucia odpowiedzialności przed konsumentem… Daje to okazję do uzupełnienia dobrze rozwijającego się modelu opieki odrobiną kreatywności i wyobraźni”

Więcej