Monthly Archives Sierpień 2018

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakłada redukcję roli opieki szpitalnej, liczniejsza grupa pacjentów objęta zostanie opieką środowiskową i pośrednią. Poprawę dostępności do stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych uzyskać należy poprzez organizowanie oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych. Uznano za celowe zwiększenie ich liczby do osiągnięcia wskaźnika co najmniej 5 łóżek na 10 tys. ludności, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby łóżek w dużych szpitalach psychiatrycznych (do 500-700). Odległość miejsca zamieszkania pacjenta od oddziału całodobowego nie powinna przekraczać 1 godziny podróży. Powyższy model opieki szpitalnej zalecany jest przez Światową Organizację Zdrowia.

Więcej