zdrowie tagged posts

Zagrożenia realizacji strategii inwestycyjnej w służbie zdrowia

Podczas organizowania i funkcjonowania ZOZ liczyć się trzeba z wieloma trudnościami, których pokonanie wymaga znacznej determinacji i rozwagi w działaniu. Wśród zagrożeń w realizacji strategii inwestycji na rynku ambulatoryjnych, psychiatrycznych usług zdrowotnych ważną pozycję zajmują problemy w kompletowaniu obsady kadrowej, uzyskanie kontraktu z Kasą Chorych, którego wysokość nic zagwarantuje rentowności przedsięwzięcia. Przeszkodą stać się może niski pułap finansowania usług medycznych i opóźnianie dalszych reform służby zdrowia, zwłaszcza wprowadzenia Komercyjnych Kas Chorych oraz ubezpieczeń dodatkowych. Liczyć się trzeba się z powolnym przejmowaniem pacjentów pozostających dotychczas pod opieką innych, funkcjonujących na danym terenie ZOZ. Wiele trudu kosztować może niwelowanie monopolistycznych praktyk stosowanych przez niektóre publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Więcej