Pełnomocnik do kontaktów z ZUS-Pel warto rozważyć taką alternatywę

Każdy, kto prowadzi firmę, ma świadomość, że zdarzają się sytuacje, że nie jest w stanie sam załatwić wszystkich spraw niecierpiących zwłoki. Tym bardziej że zdarzają się sytuacje losowe, takie jak choroby, czy nagłe wyjazdy. Jednak aby ktoś właściciela firmy mógł wyręczyć w załatwieniu spraw urzędowych, konieczne jest pełnomocnictwo. Kto może być pełnomocnikiem? Może nim zostać osoba pełnoletnia, która posiada w pełni prawo do czynności prawnych. W sporządzonym akcie pełnomocnictwa powinien znaleźć się zakres czynności, o których dana osoba jest upoważniona. Należy również pamiętać, że może być ono w każdej chwili odwołane i w sposób automatyczny wygasa wraz ze śmiercią osoby, która go udzieliła. Jedną z instytucji, którą bardzo często odwiedzają właściciele małych dużych przedsiębiorstw, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby ustanowić pełnomocnika w ZUS, nie trzeba wnosić w tym celu opłaty skarbowej, konieczne natomiast jest wypełnienie deklaracji zus pel. Odpowiedni druk można złożyć w dowolnym urzędzie ZUS bez względu na to, gzie prowadzi się działalność lub złożyć go drogą elektroniczną. Jednak złożenie pełnomocnictwa online jest możliwe wtedy, gdy osoba, której ma być udzielne, posiada konto PUE. Jak pokazuje praktyka i doświadczenie, pełnomocnictwa zazwyczaj udzielane są pracownikom biur rachunkowych, którzy prowadzą sprawy danej firmy. Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne są podstawowe dane osobowe, osoby, która ma być pełnomocnikiem, jak również dane mocodawcy. Konieczne jest również podanie terminu, na jaki zostaje ono udzielone i jakich spraw dotyczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>