Monthly Archives Grudzień 2018

Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej

Praca na kasie fiskalnej, wbrew temu, co by się mogło wydawać, nie należy o najłatwiejszych. Wymaga bardzo dużo koncentracji i cierpliwości wobec klientów. Nic dziwnego, że błędy się zdarzają i nawet ustawodawca przewidział możliwość korekty np. w przypadku źle wystawionego paragonu w czasie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Warto również zaznaczyć, że błąd może pojawić się zarówno ze strony sprawcy towaru i usług, jak i po stronie klienta. W sytuacji, gdy paragon zostanie błędnie wystawiony, należy przeprowadzić procedurę jego anulowania. O najczęściej pojawiających się błędów przy wystawaniu paragonów należą m.in. nieprawidłowa stawka podatku VAT czy źle wpisana ilość zakupionych towarów...

Więcej

Pełnomocnik do kontaktów z ZUS-Pel warto rozważyć taką alternatywę

Każdy, kto prowadzi firmę, ma świadomość, że zdarzają się sytuacje, że nie jest w stanie sam załatwić wszystkich spraw niecierpiących zwłoki. Tym bardziej że zdarzają się sytuacje losowe, takie jak choroby, czy nagłe wyjazdy. Jednak aby ktoś właściciela firmy mógł wyręczyć w załatwieniu spraw urzędowych, konieczne jest pełnomocnictwo. Kto może być pełnomocnikiem? Może nim zostać osoba pełnoletnia, która posiada w pełni prawo do czynności prawnych. W sporządzonym akcie pełnomocnictwa powinien znaleźć się zakres czynności, o których dana osoba jest upoważniona. Należy również pamiętać, że może być ono w każdej chwili odwołane i w sposób automatyczny wygasa wraz ze śmiercią

Więcej

Ryzyko wpisane jest w każdy zawód – oświadczenie o ryzyku zawodowym

Jednym z ważniejszych dokumentów, które uprawniają pracownika do pojęcia pracy, jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy (BHP). Szkolenie to obejmuje przede wszystkim omówienie zachowania się w sytuacjach, które opisano w karcie ryzyka zawodowego, które jest inne i odrębne dla każdego zawodu. Ryzyko zawodowe bowiem dotyczy wszystkich profesji, nawet tych, które mogą wydawać się zupełnie bezpieczne. Czym jest ryzyko zawodowe? Można je określić jako prawdopodobieństwo powstania pewnych niekorzystnych dla zdrowia, a nawet życia zdarzeń, które są skutkiem wykonywania danej pracy. Pierwsze szkolenie BHP powinno obejmować również omówienie, jak można zminimalizować

Więcej

Protokół likwidacji wyposażenia

Rzeczy, nawet te najlepszej jakości, gdy są systematyczne używane, po pewnym czasie ulegają użyciu. Nie inaczej jest z wyposażeniem firmy, które fachowo określane jest środkami trwałymi. Nie można ich po prostu tak wyrzucić, czy zutylizować, gdyż zapis o ich zakupie na koszt firmy znajduje się w ewidencji księgowej. Dlatego też każdorazowa likwidacja danego środka stałego musi być odpowiednio udokumentowana. Dokumentem, który potwierdza i który każdorazowo musi być wypełniony, jest protokół likwidacji wyposażenia. Należy tutaj jeszcze rozróżnić dwie sytuacje, a mianowicie postawienie środków stałych w stan likwidacji oraz ich faktyczne usuniecie z firmy.

Więcej