Protokół likwidacji wyposażenia

Rzeczy, nawet te najlepszej jakości, gdy są systematyczne używane, po pewnym czasie ulegają użyciu. Nie inaczej jest z wyposażeniem firmy, które fachowo określane jest środkami trwałymi. Nie można ich po prostu tak wyrzucić, czy zutylizować, gdyż zapis o ich zakupie na koszt firmy znajduje się w ewidencji księgowej. Dlatego też każdorazowa likwidacja danego środka stałego musi być odpowiednio udokumentowana. Dokumentem, który potwierdza i który każdorazowo musi być wypełniony, jest protokół likwidacji wyposażenia. Należy tutaj jeszcze rozróżnić dwie sytuacje, a mianowicie postawienie środków stałych w stan likwidacji oraz ich faktyczne usuniecie z firmy. Pierwsza sytuacja bowiem nie rodzi żadnych skutków podatkowych dla przedsiębiorstwa. Wspomniany wyżej protokół likwidacji wyposażenia powala na wpisane nieumorzonej wartości środka trwałego w koszty podatkowe firmy. Urzędy Skarbowe nie wymagają przeprowadzania procesu likwidacji w obecności komisji, jednak warto do protokołu dołączyć dowód np. utylizacji środka trwałego. Protokół likwidacyjny, którego sporządzenie kończy całą procedurę, musi zawierać szereg różnego typu istotnych informacji porządkowych. Przede wszystkim musi się na nim znaleźć czas i miejsce oraz kolejny numer likwidacji w danym roku, jak również nawa oraz numer ewidencyjny likwidowanego środka, czy imiona i nazwisk upoważnionych osób, które biorą udział w procesie likwidacji. Koniecznie musi również znaleźć się pieczątką z nazwą i danymi firmy oraz podpis osoby decyzyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>