Daily Archives 5 grudnia 2018

Protokół likwidacji wyposażenia

Rzeczy, nawet te najlepszej jakości, gdy są systematyczne używane, po pewnym czasie ulegają użyciu. Nie inaczej jest z wyposażeniem firmy, które fachowo określane jest środkami trwałymi. Nie można ich po prostu tak wyrzucić, czy zutylizować, gdyż zapis o ich zakupie na koszt firmy znajduje się w ewidencji księgowej. Dlatego też każdorazowa likwidacja danego środka stałego musi być odpowiednio udokumentowana. Dokumentem, który potwierdza i który każdorazowo musi być wypełniony, jest protokół likwidacji wyposażenia. Należy tutaj jeszcze rozróżnić dwie sytuacje, a mianowicie postawienie środków stałych w stan likwidacji oraz ich faktyczne usuniecie z firmy.

Więcej