Daily Archives 6 grudnia 2018

Ryzyko wpisane jest w każdy zawód – oświadczenie o ryzyku zawodowym

Jednym z ważniejszych dokumentów, które uprawniają pracownika do pojęcia pracy, jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy (BHP). Szkolenie to obejmuje przede wszystkim omówienie zachowania się w sytuacjach, które opisano w karcie ryzyka zawodowego, które jest inne i odrębne dla każdego zawodu. Ryzyko zawodowe bowiem dotyczy wszystkich profesji, nawet tych, które mogą wydawać się zupełnie bezpieczne. Czym jest ryzyko zawodowe? Można je określić jako prawdopodobieństwo powstania pewnych niekorzystnych dla zdrowia, a nawet życia zdarzeń, które są skutkiem wykonywania danej pracy. Pierwsze szkolenie BHP powinno obejmować również omówienie, jak można zminimalizować

Więcej