Daily Archives 4 lipca 2015

Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności w Warszawie

Aby sprostać tym wyzwaniom szefowie placówek musieli (lub muszą) rozstać się z kierowaniem opartym na intuicji, nieliczeniem się z kosztami. Jedynie uznanym i akceptowanym standardem jest zarządzanie w oparciu o znajomość nowoczesnych technik i metod. Chętnym do zdobywania nowej wiedzy w sukurs przyszły wyższe uczelnie, głównie ekonomiczne oferując studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia. Również i firmy szkoleniowe proponują różnorodne formy dostarczania wiedzy na czas.

Więcej