Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności w Warszawie

Aby sprostać tym wyzwaniom szefowie placówek musieli (lub muszą) rozstać się z kierowaniem opartym na intuicji, nieliczeniem się z kosztami. Jedynie uznanym i akceptowanym standardem jest zarządzanie w oparciu o znajomość nowoczesnych technik i metod. Chętnym do zdobywania nowej wiedzy w sukurs przyszły wyższe uczelnie, głównie ekonomiczne oferując studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia. Również i firmy szkoleniowe proponują różnorodne formy dostarczania wiedzy na czas.

Truizmem jest przy tym twierdzenie, iż szkolenia powinny przynosić wymierne efekty dla firm i instytucji, których przedstawiciele w nich uczestniczyli. Musi to być bowiem inwestycja o zwrotnym kapitale. Jest to zadanie nie tylko dla firm przeznaczających środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników, ale również – a właściwie przede wszystkim dla firm szkoleniowych. Ideałem byłoby wytworzenie wzajemnie korzystnych relacji pomiędzy uczestnikami szkolenia a firmą szkoleniową, aby ta ostatnia otrzymywała informacje zwrotne jak została wykorzystana przekazana wiedza, jakie są oczekiwania szkoleniowe.

Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności w Warszawie w ramach platformy edukacyjnej skierowanej do kadry zarządzającej i pracowników ochrony zdrowia przygotowuje nowe projekty szkoleniowe. Jak zawsze oczekujemy na cenne uwagi i propozycje z Państwa strony. Zapraszamy do zamieszczania referatów, fragmentów prac dyplomowych, przejściowych z zakresu zarządzania ochroną zdrowia na naszej stronie internetowej www.ipis.pl oraz zgłaszania tematów publikacji książkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>