JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA

Aby w pełni i świadomie korzystać z dobrodziejstw ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 45, poz. 437 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), ale także aby nic wpaść na pewnego rodzaju rafy należy znać tę ustawę, ale także zorganizować pracę instytucji, a szczególnie komórek zaopatrzenia i inwestycji tak aby sprzyjać racjonalnemu wykorzystaniu możliwości otwierających się dzięki stosowaniu tej ustawy.

W zasadzie każda z komórek organizacyjnych zamawiającego ma do wykonania podobne zadania: zamawianie dostaw, usług i robót budowlanych na rzecz instytucji. Wszystkie one muszą być nabywane przez instytucję jako zamawiającego z poszanowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zamówieniami tymi mogą być usługi oczyszczania terenu czy ochrony pewnych obiektów oraz nabywanie dóbr począwszy od zakupu kopert przez wszelkie środki lecznicze a skończywszy na zakupie tomografów komputerowych i robotach budowlanych na remonty czy wznoszeniach nowych obiektów.

Działania zamawiających podczas prowadzenia procedury zamówień publicznych powodujące naruszenia ustawy o finansach publicznych. Problematyka ta jest bardzo ważna z punktu widzenia osób realizują- cych ustawę o zamówieniach publicznych. Wielokrotnie bywa tak, iż osoby ww. nie mają świadomości o odpowiedzialności za niewłaściwe stosowa- nic ustawy o zamówieniach publicznych oraz o karach jakie im grożą za popełnienie określonych czynów.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest określona w Dziale V ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, Nr 49, poz. 485, Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) zwanej dalej ustawą.

Art. 137 ustawy określa zakres podmiotowy osób, które odpowiadają za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. „Art. 137. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujące środkami publicznymi, w tym osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>