MARKETING W SŁUŻBIE ZDROWIA

Działania marketingowe najczęściej postrzegane w wymiarze organizacji, których celem jest osiąganie zysku. Jednak narzędzia, które wykorzystują tego typu firmy, mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez organizacje nie nastawione na osiąganie zysku (non-profit organizations). W sytuacji służby zdrowia na świecie doskonale funkcjonuje pojęcie „Healthcare marketing”, czyli marketingu służby zdrowia. Ojczyzną pojęcia i głównych kierunków jego rozwoju są Stany Zjednoczone, szczególnie ze względu na specyfikę finansowania tamtejszej służby zdrowia. W Polsce zastosowanie „heałthcare marketing” jest niezmiernie młode – pojawiło się w ramach zmian strukturalnych w służbie zdrowia, jak również w sytuacji rozwoju coraz liczniej powstających placówek prywatnych. Również w tych ostatnich planowanie i realizacja działań marketingowych nabiera szczególnego wymiaru i znaczenia. Jednak wspieranie sprzedaży usług medycznych bywa bardzo odmienne od powszechnie postrzeganych i dotyczących firm nastawionych na osiąganie zysku.

Celem nadrzędnym każdej jednostki medycznej – bez względu czy jest to szpital, przychodnia czy klinika prywatna, jest działanie na rzecz pacjenta. Często spotykane określenie „za pacjentem idą pieniądze” jest niefortunne, ponieważ teoretycznie sugeruje jego podmiotowość. Tym samym tak często spotykane w argumentacjach wiciu służb medycznych pojęcie „braku środków” bywa nierzadko usprawiedliwieniem własnych niekompetencji i problemów samoorganizacyjnych. Oczywiście, że proces leczenia musi być związany z odpowiednimi i sprawnymi źródłami finansowania, ale nie można zapominać o celu nadrzędnym, jakim jest niesienie pomocy, bez względu na środki, jakimi się dysponuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>