Obsługa personelu medycznego

Jest to jeden z najistotniejszych elementów marketingu usług medycznych. Specyficznym „produktem” bowiem jest tutaj usługa, polegająca na moderowaniu procesu leczenia pacjentów, co ze względu na specyfikę medyczną- wymaga szczególnej uwagi. Ma to wymiar nie tylko w postaci odpowiedniego przygotowania i kontroli pracy personelu medycznego. Również jest związane z opracowywaniem i wdrażaniem szeregu systemów wymiany informacji pomiędzy personelem medycznym, a pacjentem. Przykładem takich systemowych rozwiązań jest chociażby system przyjmowania pacjentów w przychodniach, likwidujący bądź ograniczający kolejki do lekarza, czy zapewniający konkretny komfort dla pacjenta. Poprzez określenie „komfort” nie należy rozumieć np. skórzanych foteli ustawionych w holu przychodni. Dla pacjenta „komfort” to jasna wymiana informacji, kompetentna i miła obsługa czy odpowiednio ustalone terminy wizyt.

Praktycznie w pojęciu „usługi medycznej” nie powinno mieć miejsca określenie „niskiej” czy „wysokiej” jakości. Każda bowiem usługa tego typu, powinna być świadczona na najwyższym z możliwych poziomów jakości. Oczywiście, pojęcie to uwarunkowane jest nie tylko posiadanym sprzętem medycznym, ale również przygotowaniem i doświadczeniem kadry medycznej. Pacjent nic powinien być stawiany przed trudnymi wyborami – czy leczyć się taniej i dłużej, czy drożej i krócej. Zdrowie i życie człowieka nic ma przecież swojego „przeliczalnego wymiaru”. Oznacza to, że każdy pacjent nic powinien być stawiany przed tego typu dylematami. Jakość usługi medycznej powinna być za każdym razem jak najwyższa i szczególnie w wymiarze prywatnych usług medycznych – wygrywać będą te jednostki, które potrafią ten poziom zapew nić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>