Podatek od środków transportowych

Podatek ten ma również charakter podatku majątkowego. Jest podatkiem samorządowym (lokalnym) zasilającym budżety gmin. Początkowo uregulowany został rozporządzeniem ministra finansów z 27 grudnia 1994 r. (Dz.U. nr 132, poz. 676 z późn. zm.).

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych, będących właścicielami środków transportowych oraz na jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych były pojazdy samochodowe, ciągniki, przyczepy i motorowery oraz wyposażone w silniki promy, łodzie i jachty.

Istotne zmiany wprowadziła ustawa z 29 sierpnia 1997 o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. nr 123, poz. 780), zgodnie z którą zarówno finansowanie budowy, jej modernizacji i utrzymania, jak i ochrony dróg gminnych i miejskich, jako zadania własne, są finansowane z budżetów gmin. Poza tym od 1 stycznia 1998 r. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają wyłącznie:

– samochody ciężarowe o ładowności od 2 do 12 ton i powyżej:

– przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton, z wyjątkiem wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatnika podatku rolnego:

– ciągniki siodłowe i balastowe oraz autobusy.

Zmiany te oznaczają, że podatek ten płacą tylko właściciele powyższych rodzajów pojazdów, zaś wszyscy pozostali płacą podatek drogowy wliczony w cenę paliwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>