Podstawowa opieka zdrowotna – dalszy opis

Z punktu widzenia NZOZ w umowie najmu-dzierżawy publicznego majątku musi być dodatkowa gwarancja kilkuletniego użytkowania. Tylko wtedy pojawia się dla właściciela NZOZ zachęta do inwestowania w zakupy sprzętu, remonty lokalu, budowanie podjazdów dla nicpcłnosprawmych, a może nawet windy, lub chociażby do odkupienia istniejącego dzierżawionego sprzętu. W naszym SPZOZ rozwiązaliśmy to poprzez zapis o 10-letnim wynaj- mie-dzierżawie publicznych zasobów z natychmiastowym rozwiązaniem umowy z dniem zaprzestania świadczenia usług zdrowotnych w oparciu o przepisy ustawy o PUZ. Właściciel NZOZ ma pewność dziesięcioletniej eksploatacji i bezpiecznego inwestowania pod jednym warunkiem-posiadania umowy z Kasą Chorych, a ja jako dysponent samorządowego „mienia zdrowotnego” zachowuję w imieniu samorządu kontrolą nad baząme- dycznąna wypadek np. pomysłu zamiany dawnego ośrodka zdrowia przez wynajmującego w inny dochodowy interes.

W dużych aglomeracjach pacjent ma większe możliwości wyboru placówki POZ, a publiczny właściciel zasobów medycznych nic musi trzymać wszystkiego „w garści”. Można bez ryzyka część zasobów sprzedać wchodząc na ścieżkę tzw.prywatyzacji materialnej. Jak duży odsetek majątku POZ (może cały?) ulegnie prywatyzacji materialnej zależy od warunków lokalnych: oceny stopnia przygotowania profesjonalistów medycznych do takiej operacji, stanu zasobów itp. Podstawowym kryterium ekonomicznym dla dotychczasowego właściciela publicznego powinna być ocena progów rentowności placówek POZ. Najgorszym rozwiązaniem jest sprywatyzowanie tylko najlepszych, dochodowych placówek, a pozostawienie deficytowych.

Istnienie silnej konkurencji w sąsiedztwie sprywatyzowanych placówek POZ wymaga wybrania strategii dywersyfikacji czyli zaoferowania usług z różnych dziedzin z rozłożeniem niebezpieczeństwa „zapaści finansowej” w jednej z tych dziedzin.

Placówka oferująca obok usług POZ także porady specjalistyczne, rehabilitacyjne, z zakresu medycyny pracy itp. ma większe szanse funkcjonowania niż np. taka, która uzależniona jest wyłącznie od liczby podopiecznych lub liczby porad specjalistycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>