PRAKTYCZNE ASPEKTY PRYWATYZACJI RYNKU ZDROWOTNEGO

Z punktu widzenia menedżera sektora zdrowotnego prywatyzację należy rozumieć jako dążenie do realizowania indywidualnych i grupowych zawodowych aspiracji profesjonalistów medycznych jak najbardziej niezależnie od służb publicznych i …prawodawstwa regulującego funkcjonowanie placówek publicznych, ale w celu osiągnięcia określonego celu – poprawy jakości i dostępności do usług zdrowotnych,

Używając słowa-klucza prywatyzacja zapominam, że to tylko „skrót myślowy” dla określenia długiej listy tzw. celów prywatyzacji. Termin prywatyzacja powstał jeszcze w Cesarstwie Rzymskim na określenie wyłączania z majątku państwowego kolejnych segmentów' gospodarki {privatus z łaciny – oddzielony od państw a). Jeżeli dorzucimy do tego jeszcze nasz historyczny, negatywny podtekst dla zjawiska „prywatności czegokolwiek” oraz pojawienie się obok własności państwowej także samorządowej czyli w sumie publicznej, to nic można być zaskoczonym, że potencjalny beneficjent prywatyzacji sektora zdrowotnego (przede wszystkim pacjent i szeregowy pracownik służby zdrowaa) nie jest w stanic zrozumieć tych wszystkich zawiłości oczywistych dla polityka zdrowotnego. Niewiedza w tej materii wywołuje zatem naturalny strach i opór przed zmianą. Drugim lekceważonym najczęściej elementem oporu jest brak zaufania i brak wiary pracowników w kompetencje liderów zmiany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>