REGULACJE I STANDARDY W SYSTEMIE INFORMACYJNYM OCHRONY ZDROWIA

Opieka zdrowotna w krajach wysokouprzcmysłowionych, do kategorii których mamy nadzieją należeć, działa w sposób wymagający intensywnej wymiany i obróbki informacji. Pacjenci posiadają prawo do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych o dużej różnorodności, wykonywanych przez wiele różnych podmiotów': lekarzy, szpitali czy przychodni. Jednocześnie kolejne czynności medyczne opierają sią na informacjach o wcześniejszych incydentach zdrowotnych, co ma pozwolić na szybszą i trafniejszą decyzją lekarza, mniejsze koszty diagnostyki i mniejsze ryzyko pominięcia ważnych elementów w procesie diagnozowania.

W tej sytuacji, świadczeniu usług zdrowotnych towarzyszy tworzenie znacznych ilości dokumentacji medycznej, która służy personelowi medycznemu tak w trakcie danego epizodu zdrowotnego, jak i w trakcie innych kontaktów pacjenta z opieką zdrowotną. Dokumentacja ta służy również do wielu innych celów, wśród których najważniejsze to te związane z administrowaniem i zarządzaniem jednostkami opieki zdrowotnej, dokonywaniem płatności za świadczenia zdrowotne, prowadzeniem kontroli i nadzoru medycznego, prowadzeniem badań naukowych i innych.

Na powyższą sytuacją nakłada sią zjawisko „rewolucji informatycznej”, co sprowadza sią do faktu, że rola i powszechność technologii informatycznej w codziennym życiu, w gospodarce, edukacji czy opiece zdrowotnej gwałtownie wzrasta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>