Spłaszczenie płac

Kolejnym obszarem analizy plac, który może wskazać występujące nieprawidłowości i sposoby ich wyeliminowania jest zróżnicowanie stawek zasadniczych. Generalnie w analizowanych zakładach poziom stawek poszczególnych pracowników, zarówno lekarzy, jak i średniego personelu medycznego nie zależy bezpośrednio od doświadczenia zawodowego a nawet od zajmowanego stanowiska. Na tym samym stanowisku niższe stawki otrzymują pracownicy z długim doświadczeniem zawodowym od pracowników z krótkim doświadczeniem, na stanowiskach hierarchicznie wyższych występują niższe stawki w stosunku hierarchicznie niższych, w wyższej kategorii zaszeregowania stosuje się niższe stawki w stosunku do kategorii niższej (na tych samych stanowiskach).

Występuje też wiele przykładów, gdzie na stanowiskach powiązanych systemem awansu stawki są podobne lub nawet wyższe na niższych, Np. w jednym ZOZ starszy asystent z około 20-letnim stażem otrzymał stawkę o 10% niższą od asystenta z 14-lctnim stażem. Zróżnicowanie takie częściej występowało między różnymi oddziałami szpitala, chociaż nie było to regułą. Podobnie było wśród pielęgniarek i położnych oraz techników medycznych – płace pracowników z krótkim stażem niewiele się różniły od tych z długim stażem, a starszych pielęgniarek od pielęgniarek. W kilku przypadkach asystentki pielęgniarskie zaszeregowane o 1-3 kategorie niżej od pielęgniarek miały stawki od nich wyższe a nawet wyższe od starszych pielęgniarek.

Spłaszczenie płac występowało też między stanowiskami średniego personelu medycznego (pielęgniarki, położne, technicy) a gospodarczymi i obsługi. Mimo, że według taryfikatora maksymalna stawka płac starszej sekretarki medycznej była w 1998 r. o 20% niższa od maksymalnej stawki starszej pielęgniarki, faktycznie w wielu zakładach stawki na tych stanowiskach były wyrównane. Także dozorcy otrzymywali stawki równe a nawet wyższe od pielęgniarek i położnych, przy różnicy 6-7 kategorii w taryfikatorze. Spłaszczenie płac było możliwe dzięki dużym widełkom stawek, zachodzących na kilka kolejnych kategorii. Np. maksymalna stawka płac dla dozorcy w V kategorii była o 20% wyższa od minimalnej stawki dla pielęgniarki w XII kategorii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>