Stomatologia

Przed prywatyzacją tego sektora największym kłopotem w naszym SPZOZ było niewykonywanie kontraktowych punktów stomatologicznych, częste absencje i brak dyscypliny czasu pracy. Po wprowadzeniu podkon- traktów opłacanych od liczby wykonanych punktów i przejęciem przez stomatologów pomocy stomatologicznych (plus wynajem zasobów) nastąpiła „eksplozja punktów” – nadrobienie zaległości i stałe 100% wykonanie kontraktu z kasa chorych.

W kolejnym etapie nastąpiła pełna prywatyzacja funkcjonalna z wynajęciem zasobów lokalowo-sprzętowych na dziesięć lat i koniecznością złożenia własnej oferty do Kasy Chorych. Oczywiście nie odbywa się to bez problemów. Co zrobić, gdy jedyny w gminie stomatolog nagle nic składa oferty do Kasy Chorych licząc, że z braku konkurencji zmusi pacjenta do pelnoplatnycli wizyt w swoim gabinecie? Co zrobić, gdy stomatolog rezygnuje z punktów stomatologicznych w medycynie szkolnej, bo po prostu nic stać go na wynajem dwóch lub trzech gabinetów i zakup dwóch lub trzech sterylizatorów do każdego z nich?

Rozwiązanie tych problemów jest obowiązkiem ustawowym Kasy Chorych, ale także „leży na sercu” samorządowi i dyrcktorowi-inicjatorowi zmian. Można czekać, co zrobi z tym problemem lokalna Kasa Chorych, ale zanim to nastąpi upłynie kolejnych kilka miesięcy.

Ww. problemy w sprywatyzowanej stomatologii i podobne w sektorze POZ zmusiły nas (starostą powiatu i dyrektora SPZOZ) do znalezienia rozwiązania. Rozwiązaniem stal sią tzw. trójkąt bezpieczeństwa zdrowotnego. Niech bądzie w powiecie 20 prywatnych praktyk stomatologicznych, 12 niepublicznych zakładów POZ, ale jednocześnie niech istnieje minimalna bezpieczna liczba (3) placówek publicznych, które gwarantują samorządowi wykonywanie zadań przewidzianych ustawą tj. jednolity system medycyny szkolnej, systemu ratownictwa medycznego, realizacją programów promocji zdrowia i co ważne alternatywą pracy dla tych, którzy nie mają „ciągu do prywatyzacji”. W elekcie powstaje stabilny system sprywatyzowanych placówek i publiczny „trójkąt bezpieczeństwa” zapewniający poczucie bezpieczeństwa zdrowia i alternatywą dla podopiecznych, tanią opiekę całodobową, bazą dla zespołów publicznego ratownictwa medycznego i opieką medyczną w szkołach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>