Geneza podatków, ich funkcje i zasady

Podatek jest zjawiskiem historycznym. Jako instytucja ekonomiczno-prawna ma swoją określoną genezę. Od najdawniejszych czasów ludzie płacili podatki. Płacono je już w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. Były to podatki gruntowy (tributum soli) i spadkowy {yecesima hereditatum). Znaczący wpływ na koncepcje i poglądy podatkowe w okresie średniowiecza wywarła doktryna Kościoła katolickiego, gdzie konstrukcje podatków rozpatrywane były poprzez pryzmat sprawiedliwości i moralności zgodnej z nauką Kościoła.

W Polsce podatki zostały wprowadzone we wczesnym średniowieczu (w wieku XI-XII) i przyjęły formę renty gruntowej uważanej za pierwowzór podatku dochodowego. W II połowie XIV wieku podatkami płaconymi w Polsce były: podatek łanowy – pobierany od właścicieli (posiadaczy) ziemskich: podatek szosowy – płacony od nieruchomości miejskich, którego wysokość uzależniona była od zawodu właściciela oraz od położenia i kategorii nieruchomości: podatek czopowy – o charakterze akcyzy, ściągany od producentów i sprzedawców trunków, a także od eksportu i importu niektórych grup towarów oraz podatek podymny o charakterze podstawowym powszechnie obowiązujący – uiszczany przez gospodarstwa domowe.

Ostateczny kształt, zbliżony do współczesnego, system podatkowy przyjął w ustroju kapitalistycznym, kiedy to w Anglii w 1798 r. wprowadzono – po raz pierwszy na świecie – podatki dochodowe, progresję podatkową w zakresie opodatkowania dochodów oraz rozróżnienie w opodatkowaniu dochodów konsumpcyjnych i akumulowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>